Διακύρηξη Πανεπιστημονικής


8SEL_PANEPIST_OIKONOMOLOGOI_low

Συνδεδεμένοι χρήστες
Έχουμε 22 επισκέπτες συνδεδεμένους

PostHeaderIcon ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 70Η ΣτΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-"ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ"-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στον κλάδο των λογιστικών-φοροτεχνικών-ελεγκτικών υπηρεσιών ήδη εφαρμόζονται μια σειρά μέτρα που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την «πιστοποίηση» υπό την αιγίδα του ΟΕΕ στη βάση των ευρωενωσιακών οδηγιών και την πολιτική της κυβέρνησης. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων στην ΕΕ κατά πως ορίζει η συνθήκη του Μάαστριχτ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία του κεφαλαίου με την είσοδο των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων σε νέα πεδία τοποθέτησης και κερδοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα:

-Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρους «απελευθέρωσης του επαγγέλματος». Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, καταργήθηκε η απαίτηση της κατοχής άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτέχνη από τους μετόχους που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (Αρθρο 10, παρ. 2, εδάφιο 2).

-Με το ν. 4152/13,διαμορφώθηκε οριστικά η κατηγοριοποίηση σε Β΄ και Α΄τάξεις για λογιστές-φοροτέχνες. Για την αναβάθμιση από τη Β΄ τάξη στην Α΄ απαιτείται η συμμετοχή σε σεμινάρια αναβάθμισης που γίνονται μέσω ιντερνέτ με το σύστημα e-learning και η επιτυχία στις εξετάσεις που τα συνοδεύουν (πάλι μέσω ιντερνετ). Η διαδικασία γίνεται υπό την αιγίδα και την ευθύνη του ΟΕΕ. Επιπλέον απαιτείται από το ΟΕΕ η εξόφληση των οφειλών προς το ΟΕΕ και η καταβολή προκαταβολικά 35 € για την έκδοση της νέας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Η χειροτέρευση των εργασιακών συνθηκών σε χώρους εργασίας και η ανεργία, αντικειμενικά ορθώνει μεγαλύτερα εμπόδια σε μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους λογιστές-φοροτεχνες. Για παράδειγμα, περίπου 500 υπάλληλοι λογιστές παραλίγο να αποκλειστούν από τη διαδικασία αναβάθμισης γιατί στις εταιρίες που εργάζονται  εμφανίζονται στις καταστάσεις του ΙΚΑ σαν υπάλληλοι γραφείου και όχι ως λογιστές.

-Το Δεκέμβρη του 2013 υπογράφτηκε με Υπουργική Απόφαση και ισχύει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τους Λογιστές-Φοροτέχνες. Προβλέπονται μια σειρά ενέργειες για την ανάπτυξη του  «επαγγελματισμού» που κινούνται στα πλαίσια της «Δια Βίου Μάθησης» και της «Μπολώνια». Προβλέπονται κανόνες που αντικειμενικά «δένουν τα χέρια» σε μισθωτούς λογιστές-φοροτέχνες, όπως να τηρείται  «το επαγγελματικό απόρρητο για τις υποθέσεις που χειρίζεται και αφορούν τον εργοδότη ή πελάτη του ακόμη και αν θεωρεί ότι η παροχή κάποιων πληροφοριών που τους αφορούν δε πρόκειται να τους βλάψει». Επίσης απαιτείται, κάτι που είναι άκρως επικίνδυνο, να  προστατεύουν και να σέβονται τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Δημόσιας Διοίκησης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να μη συγκαλύπτουν καμία παράβαση του παρόντος Κώδικα που περιήλθε από οιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση του. «Δεν επιτρέπεται στον Λογιστή Φοροτεχνικό η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ.
-Το «Πολυνομοσχέδιο», όπως ψηφίστηκε τον Μάρτη του 2014 αποτελείωσε και όποιους περιορισμούς είχαν απομείνει ακόμα στην άσκηση του επαγγέλματος. Επιπλέον προώθησε την αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για τους ορκωτούς λογιστές, αφού πλέον θα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ και όχι ως μισθωτοί.

-Για την πιστοποίηση. Στην ΚΔ ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που προτάθηκε στην κυβέρνηση για την «πιστοποίηση». Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι συνέχεια παλιότερων προτάσεων που έχουν στηρίξει από κοινού ΔΗΚΙΟ-ΠΑΣΚΟ-ΣΥΝΑΡΟ-ΑΚΙΟΕ-ΠΟΦΕΕ-ΕΣΚΟ. Το ΟΕΕ έχει πιστοποιηθεί ως φορέας που μπορεί να αναλάβει το έργο της πιστοποίησης. Η βάση της βρίσκεται σε μια σειρά ευρωενωσιακές οδηγίες και στην «Μπολώνια» που γενικεύουν την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος-επαγγελματικών δικαιωμάτων, την υποβάθμιση των σπουδών στα πλαίσια της «δια βίου μάθησης-κατάρτισης», την εξίσωση των πτυχίων ΑΕΙ-ΤΕΙ με τίτλους σπουδών κολεγίων στη βάση της ενσωμάτωσης των σχετικών ευρωενωσιακών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1990 στη βάση της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

Ολοκληρώνεται, δηλαδή, ο σχεδιασμός πιστοποίησης των εργαζομένων από «ανεξάρτητες» αρχές ή επιχειρήσεις που θα πιστοποιούν τη δυνατότητα άσκησης του ενός ή του άλλου επαγγέλματος με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς. Γίνεται ένα ακόμα βήμα στη δημιουργία στρατιών φθηνού, ευέλικτου δυναμικού.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτελούν κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης και γίνονται για να εξυπηρετήσουν το κεφάλαιο και τις ανάγκες του. Για να επιταχύνουν τη συγκέντρωση των λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών σε μεγάλες κεφαλαιουχικές εταιρείες με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ο νόμος για το Φοροτέχνη–Λογιστή προώθησε την κατηγοριοποίηση και τη διαμόρφωση μιας επαγγελματικής πυραμίδας με ελάχιστα επαγγελματικά δικαιώματα για την πλειοψηφία των νέων πτυχιούχων και συνέβαλε ουσιαστικά στο χτύπημα των ΣΣΕ στον κλάδο. Άνοιξε το δρόμο για να περάσουν οι σημερινές ρυθμίσεις για συγκέντρωση του Λογιστικού - Φοροτεχνικού έργου στους μονοπωλιακούς ομίλους, με πτυχιούχους - λογιστές χωρίς δικαιώματα και κλαδικές συμβάσεις εργασίας.

Και σήμερα διάφορες δυνάμεις στο ΟΕΕ βάζουν πλάτες και αποπροσανατολίζουν, ζητώντας δήθεν εξαιρέσεις καλλιεργώντας αυτπάτες ότι τάχα η πιστοποίηση δεν θα «αγγίξει» επαγγελματικά τους λογιστές-φοροτέχνες Α΄κατηγορίας. Και όλα αυτά όταν έχουν βοηθήσει  να περάσει όλο το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τα μνημόνια, οι εφαρμοστικοί νόμοι, ο νόμος για την εφεδρεία - απολύσεις, τον οποίο εφάρμοσαν στο ίδιο το ΟΕΕ.

Αποκρύπτουν εσκεμμένα την αντικειμενική τάση της «απελευθερωμένης» αγοράς, που είναι η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Με τον νόμο για την απελευθέρωση των «κλειστών» επαγγελμάτων, τη συρρίκνωση των ΔΟΥ και το φορολογικό πιστοποιητικό, διευκολύνεται η συγκέντρωση του κύριου όγκου των φοροτεχνικών και λογιστικών εργασιών σε μεγάλες λογιστικές - συμβουλευτικές εταιρείες.

Τα συσσωρευμένα κεφάλαια που υπάρχουν αναζητούν νέους κερδοφόρους τομείς για να επενδύσουν. Για να γίνει αυτό πρέπει να φθηνύνει η αξία της εργατικής δύναμης μισθωτών ελεγκτών και λογιστών και να εκτοπιστούν οι δεκάδες χιλιάδες μικρών και αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία τους.

Η Υπουργική απόφαση για την «πιστοποίηση» αναμένεται να υπογραφεί το επόμενο διάστημα. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται μια ολόκληρη διαδικασία αναδιαρθρώσεων με βάση ευρωενωσιακές οδηγίες που ουσιαστικά ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1990, οι οποίες συνδέονται με την απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών, τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στο αστικό κράτος, τις ιδιωτικοποιήσεις τομέων που μέχρι πρόσφατα ήταν στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους και αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση.

Σημειώνουμε ότι το Π.Δ. 38/2010, που αφορά την «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων», αναγνωρίσε η επαγγελματική ισοτιμία των διπλωματούχων κολλεγίων του εξωτερικού με διετή λογιστική προϋπηρεσία στην ΕΕ, με αυτήν των πανεπιστημίων.

Είναι τεράστια η ευθύνη των άλλων δυνάμεων στο ΟΕΕ, κυβερνητικών και του Ευρωμονόδρομου, που όλα αυτά τα χρόνια έβαλαν πλάτη:

  • για την ενσωμάτωση των ευρωενωσιακών οδηγιών, το πέρασμα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στην παιδεία, την υποβάθμιση των πτυχίων και την αποσύνδεσή τους από τα επαγγελματικά δικαιώματα.
  • για να περάσουν οι οδηγίες (Μπολκενστάιν) 89/48 και 36/2005 για την «απελευθέρωση» της αγοράς υπηρεσιών που εξισώνουν επαγγελματικά τα πτυχία των πανεπιστημίων με τα κολλέγια.
  • βοήθησαν να προωθηθούν γενικότερα αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις στην κατεύθυνση των οδηγιών της Μπολόνια και της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που στόχο έχουν την εναρμόνιση των αλλαγών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας στη βάση της αντιστοίχησης και ικανοποίησης των αναγκών της αναπαραγωγής του κεφαλαίου και θωράκισης της κερδοφορίας του.

Οι ίδιες δυνάμεις αποδέχθηκαν την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2006/43 για τον ελεγκτή που υποβαθμίζει τα ακαδημαϊκά πτυχία και απαξιώνει την εργατική δύναμη του μισθωτού επιστήμονα. Στο σύνολό τους, αυτές οι δυνάμεις εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση την καθιέρωση της πιστοποίησης. Ό,τι έγινε με τους ελεγκτές, προωθείται σήμερα και με τους λογιστές.

Η απόκτηση του πτυχίου πρέπει να αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Παλεύουμε για πτυχία με περιεχόμενο και δικαιώματα, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για κατάργηση των διαδικασιών της δια «βίου μάθησης», «αξιολόγησης» και «πιστοποίησης», σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και την ΕΕ.

Οι εξετάσεις για την αναβάθμιση από Β΄ σε Α΄ τάξη, ό,τι όνομα και όποια μορφή κι αν παίρνουν, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ. Είναι ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε διαδικασία εξετάσεων. Όλοι οι πτυχιούχοι έχουν αξιολογηθεί και «εξεταστεί» με τα πτυχία και την προϋπηρεσία τους. Η ενημέρωση για τις εκάστοτε νομοθετικές αλλαγές στη φορολογική ή εμπορική νομοθεσία πρέπει να αποτελεί υποχρέωση των αρμόδιων υπουργείων και να μην συνδέεται με καμιά μορφή αξιολόγησης. Κατά συνέπεια πρέπει να καταργηθούν και οι σχετικές διατάξεις του ν. 4152/2013.

Να ανακληθεί το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που έχει ψηφίσει η πλειοψηφία της ΚΔ του ΟΕΕ και να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία για την προώθηση της «δια βίου μάθησης» και «πιστοποίησης» για όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τους οικονομολόγους.

Να αποσυρθεί και να καταργηθεί ο ισχύων αντιδραστικός Κώδικας Δεοντολογίας για τους Λογιστές.

Να καταργηθούν οι διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».

 

Μόνο η συνολική αμφισβήτηση της πολιτικής της ΕΕ και η επιθετική διεκδίκηση του πλαισίου μιας αληθινά Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κεντρικά σχεδιασμένης παραγωγής και της κοινωνικοποίησης των μονοπωλίων, της λαϊκής οικονομίας, μπορεί να αποτελέσει στόχο προοπτικής τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ, τόσο στους διπλωματούχους όσο και στους πτυχιούχους, αλλά και στους αποφοίτους των ΚΕΣ, γενικότερα των εργαζομένων και των ανέργων, με βασικούς άξονες:

Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ. Καμιά εφαρμογή των Οδηγιών 36/2005 και 123/2006, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που ενσωματώνουν τις κοινοτικές οδηγίες στην εθνική νομοθεσία. Κατάργηση του νόμου-πλαισίου για τα ΑΕ-ΤΕΙ και των νόμων για την αξιολόγηση, τη δια βίου εκπαίδευση, το ΔΟΑΤΑΠ κλπ. Να καταργηθεί ο νόμος για τα μεταπτυχιακά.

Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, με ένα και μοναδικό ακαδημαϊκό τίτλο ανά πραγματικό επιστημονικό αντικείμενο. Μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν απευθείας σε διδακτορικό. Αναδιαμόρφωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της ίδρυσης δημόσιων, μεταλυκειακών επαγγελματικών σχολών για την κάλυψη των αναγκών της παραγωγής σε ενδιάμεσα στελέχη, με ταυτόχρονη κατάργηση των ΙΕΚ, ΚΕΚ κλπ.

Ο τίτλος σπουδών, μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Κατάργηση οποιασδήποτε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς και κάθε άλλης μορφής πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

• Ενσωμάτωση στο βασικό μισθό στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα των επιδομάτων μεταπτυχιακών σπουδών που προβλέπονται από τις ΣΣΕ.

• Κατάργηση των μεταπτυχιακών ειδίκευσης.